Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.

ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa

Sekretariat: 

tel. (22) 69 54 561, fax (22) 831 26 16

 
Nauczycieli prosimy o kontakt pod numerem infolinii 
 
22 69 54 800*
 

*koszt połączenia z telefonu stacjonarnego z każdego miejsca

w kraju odpowiada taryfie lokalnej, koszt połączenia z telefonu komórkowego – według taryfy operatora